Kolekcja PRIMO SD

OPIS

Primo SD to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej konserwacja jest ekonomiczna. Produkty z kolekcji Primo SD są oferowane w atrakcyjnych wzorach bezkierunkowych i kolorach dopasowanych do innych produktów z rodziny rozwiązań Premium.

CECHY

 • Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych
 • Łatwe czyszczenie i konserwacja
 • Ekonomiczne rozwiązanie wzornicze
 • Oferta obejmująca wiele rozwiązań

WZORY

PRIMO MEDIUM WARM BIEGE

PRIMO DARK COOL GREY

PRIMO DARK GREEN

PRIMO LIGHT COOL BEIGE

PRIMO MEDIUM BLUE

PRIMO MEDIUM DARK PURE GREY

PRIMO MEDIUM GREEN

PRIMO MEDIUM PURE GREY

 

SPECYFIKACJA
Oznaczenie CE EN 14041
Typ produktu wg ISO Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW (ISO 10581)
Klasyfikacja obiektowa (ISO 10874) 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja przemysłowa (ISO 10874) 43 Intensywne natężenie ruchu
Zawartość spoiwa Typ I
Ochrona powierzchni PU Standard
Grubość całkowita 2 mm
Waga całkowita 3000 g/m²
Instalacja Klejona
Deklaracja właściwości użytkowych # 0019-0047-DoP-2013-07
Antypoślizgowość (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Właściwości elektrostatyczne (EN 14041) Rozpraszająca
Opór elektryczny (EN 1081) 10⁶ ≤ R ≤ 10⁹ Ω
Właściwości elektrostatyczne (EN 1815) ≤ 2 kV
Antypoślizgowość (DIN 51130) R9
Odporność na nogi krzeseł (ISO 4918) Brak uszkodzeń
Odporność na nogi mebli (ISO 16581) Brak uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe 0.10 mm
Odporność chemiczna (ISO 26987) Dobra odporność
Opór cieplny (in m².K/W) 0.01
Ogrzewanie podłogowe Tak (maximum 27°C)
Zwijanie się pod wpływem światła (ISO 23999) 2 mm
Trwałość kolorów – light (ISO 105-B02) ≥ 6
Stabilność wymiarów 0.40 %
Ognioodporność (EN 13501-1) Bfl-s1
Emisja formaldehydu (EN 717-1) E1
Klasyfikacja BREEAM A+
Zawartość ftalanów produkcja wolna od ftalanów
Emisja TVOC po 28 dniach (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)
Klasa emisji TVOC RTS M1

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Broszura
 2. Dane techniczne
 3. Instrukcja pielęgnacji
 4. Atest higieniczny
 5. Atest
 6. DOP
 7. Okładka
 8. Instrukcja instalacji